Skip to content back to nav
 
 

Godtgørelse når du er i aktivering

Som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ressourceforløbsydelse har du mulighed for godtgørelse til udgifter til transport og arbejdstøj, når du er i aktivering

Hvis du er i aktivering kan du henvende dig til din jobkonsulent for at søge om refundering af udgifter til transport og arbejdstøj.

Udgifter til transport

Du kan få dækket dine udgifter til transport hvis du deltager i aktivering - både hvis du cykler, kører i bil eller tager offentlig transport. 

  • Du får ikke godtgørelse for de første 2 zoner
  • Hvis dit tilbudssted ligger mellem 3 og 6 zoner fra din bopæl, yder Jobcenteret en månedlig godtgørelse på 600 kr
  • Hvis dit tilbudssted ligger mellem 7 zoner eller mere fra din bopæl, yder vi en månedlig godtgørelse på 1000 kr

Godtgørelsen er skattepligtig.

Udgifter til arbejdsbeklædning

Du kan få dækket dine udgifter til nødvendigt arbejdstøj, hvis du deltager i tilbud om aktivering. Kontakt din jobkonsulent. 

Godtgørelsen er skattepligtig.