Skip to content back to nav
 
 

Kontanthjælp til studerende

Som hovedregel kan du ikke få kontanthjælp mellem to uddannelser eller i ferien – også selvom din SU eller elevløn midlertidigt stopper

Når du i perioder ikke modtager SU eller elevløn kan du ikke regne med at få kontakthjælp. Hverken i ferier mellem to uddannelser eller mens du venter på en praktikplads. 

Du er med andre ord ikke berettiget til kontanthjælp, når du er enten studerende eller uddannelsessøgende, dvs. når du:
  • har afsluttet en grunduddannelse (f.eks. handelsskole eller teknisk skole) og har en læreplads
  • har afsluttet en grunduddannelse (f.eks. handelsskole eller teknisk skole) og har mulighed for at kunne begynde i skolepraktik indenfor to-tre måneder, hvis det ikke er lykkes dig at finde en læreplads forinden. I visse tilfælde gælder særlige SU regler, som du kan tale med studievejledningen på din uddannelse om
  • var studerende før sommerferien og fortsætter dit studium efter sommerferien
  • var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (f.eks. gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse 
  • har orlov fra din uddannelse

Hvis du har afsluttet din uddannelse 

Hvis du afslutter f.eks. din studentereksamen uden at søge om optagelse på en videregående uddannelse, og ikke har et arbejde, skal du møde op på Jobcenteret og melde dig som arbejdssøgende, inden du kan søge om kontanthjælp.

Aktivering

Du skal være opmærksom på, at du som ledig skal deltage i de af Jobcenterets tilbud, der kan hjælpe dig på vej mod job eller uddannelse. Du kan læse mere under aktivering.