Skip to content back to nav
 
 

Om Jobcenteret

Her kan du læse om Jobcenterets åbningstider, overordnede strategi, generelle retningslinjer og sagsbehandlingstider

Åbningstider

Jobcenteret har åbent for telefonisk og personlig betjening

Mandag - onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 17.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Beskæftigelsesplan

Jobcenteret udarbejder en årlig beskæftigelsesplan, som er den overordnede plan for Jobcenterets indsats på beskæftigelsesområdet.

Du kan læse hele beskæftigelsesplanen her.

Jobcenterets sagsbehandlingstider

Her kan du læse, hvor lang tid, der må gå fra kommunen har modtaget en ansøgning om hjælp, til der er truffet en afgørelse. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal man skriftligt skal have besked om, hvornår man kan forvente en afgørelse.

Du kan se sagsbehandlingstiderne for Beskæftigelsesområdet og Ydelsesområdet.

Borgers lydoptagelse af samtaler afholdt med Jobcenteret
Ønsker du at optage en samtale med en medarbejder, skal du informere Jobcenteret om dette senest fem dage inden mødet finder sted.

Jobcenteret sætter som udgangspunkt selv rammerne for møder der afholdes med dig. Dette medfører, at du ikke har krav på at optage møder med Jobcenteret - der er ikke tale om et forbud - men en mulighed for at få en tilladelse. Hvis Jobcenteret afslår din anmodning om at optage en samtale, skal dette begrundes.