Skip to content back to nav
 
 

Om Jobcenteret

Her kan du læse om Jobcenterets åbningstider, overordnede strategi, generelle retningslinjer og sagsbehandlingstider

Åbningstider

Jobcenteret har åbent for telefonisk og personlig betjening

Mandag - onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 17.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Beskæftigelsesplan

Jobcenteret udarbejder en årlig beskæftigelsesplan, som er den overordnede plan for Jobcenterets indsats på beskæftigelsesområdet.

Du kan læse hele beskæftigelsesplanen her.

Jobcenterets sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden er den tid der kan forventes at gå, fra Egedal Kommune har modtaget ansøgningen og til der er truffet en afgørelse.

I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens beskæftigelses- og ydelsesområde.

Fristen gælder fristen fra den dag, hvor din henvendelse modtages af kommunen.

Vores muligheder for at overholde fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Du kan se sagsbehandlingstiderne for beskæftigelsesområdet og Ydelsesområdet.

Borgers lydoptagelse af samtaler afholdt med Jobcenteret
Ønsker du at optage en samtale med en medarbejder, skal du informere Jobcenteret om dette senest fem dage inden mødet finder sted.

Jobcenteret sætter som udgangspunkt selv rammerne for møder der afholdes med dig. Dette medfører, at du ikke har krav på at optage møder med Jobcenteret - der er ikke tale om et forbud - men en mulighed for at få en tilladelse. Hvis Jobcenteret afslår din anmodning om at optage en samtale, skal dette begrundes.