Skip to content back to nav
 
 

Sygemeldt som lønmodtager, selvstændig eller dagpengemodtager

Hvis du bliver syg og modtager dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du straks kontakte dit jobcenter

Er du sygemeldt fra dit job, fra din a-kasse eller mens du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse, vil Jobcenteret i Egedal Kommune løbende være i kontakt med dig.

Når du er sygemeldt, vil du, afhængig af hvor længe din sygemelding strækker sig, blive indkaldt til en samtale i Jobcentret, hvor vi sammen vil udarbejde en plan for at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. 

Sygemeldt som lønmodtager

Bliver du syg, mens du er i arbejde, skal du sygemelde dig hos din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal indberette dit sygefravær og evt. ansøge om sygedagpengerefusion via virk.dk eller nemrefusion.dk.

Du modtager et brev fra Jobcenteret vedrørende dit sygefravær, hvor du skal indberette en række oplysninger til Jobcenteret via  Mit Sygefravær

VIDEO: se en kort introduktion til Mit Sygefravær på Vimeos hjemmeside

Sygemeldt som selvstændig

Hvis du bliver syg som selvstændig, skal du anmelde dit sygefravær på www.virk.dk og du skal anmode om sygedagpenge via nemrefusion.dk.

Er du ansat i dit eget ApS, skal du anmelde fraværet, som du ville have gjort for de øvrige medarbejdere - ikke som selvstændig.

Som selvstændig har du mulighed for, at tegne en forsikring, der sikre dig i forbindelse med en sygemelding. Du behøver ikke være forsikret for, at få udbetalt sygedagpenge, men reglerne er forskellige i forhold til, om du er forsikret eller ej. 

Sygemeldt som dagpengemodtager

Hvis du er på dagpenge og bliver syg, skal du melde dig syg på www.jobnet.dk eller du kan kontakte Jobcentret. Du skal også give besked til din a-kasse.

Hvis du er sygemeldt i mere end 14 dage, vil du automatisk modtage et brev om at du er blevet afmeldt som dagpengemodtager på jobnet.

Du modtager et brev fra Jobcenteret vedrørende dit sygefravær, hvor du skal indberette en række oplysninger til Jobcenteret via  Mit Sygefravær

VIDEO: se en kort introduktion til Mit Sygefravær på Vimeos hjemmeside

Sygemeldt som fleksjobber

Hvis du er ansat i fleksjob og bliver syg, gælder der de samme regler som for lønmodtagere, hvorfor der henvises til ovenstående. Du eller din arbejdsgiver vil dog allerede modtage sygedagpenge fra første sygedag.

Hvis du er ledig fleksjobber og bliver syg, forsætter du med at modtage ledighedsydelse under din sygdom, du skal kontakte Jobcenteret på første sygedag.

Sygemeldt på kontanthjælp, uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb eller ressoruceforløb

Hvis du bliver syg, skal du kontakte Jobcenteret på første sygedag. Du kan ikke melde dig syg via jobnet.

Raskmelding

Når du er rask igen, skal du tilsvarende give besked ved at kontakte Jobcenteret eller tilbudsstedet.