Skip to content back to nav
 
 

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Jobcenter Egedal

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge, før de har modtaget en afgørelse, kan måske få genoptaget deres sag

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge ved arbejdsdygtighed.

Sager der kan behandles igen

Egedal Kommune skal undersøge, om der er sager, som skal behandles igen. En sag skal behandles igen, hvis udbetalingen af sygedagpenge er standset før den reelle afgørelsesdato.

Hvad skal du gøre

Hvis du mener, at din sag om sygedagpenge er omfattet af denne ændring i praksis, bedes du rette henvendelse Jobcenteret eller Ankestyrelsen.

Forældelse

Vi gør opmærksom på at et krav og udbetaling af flere sygedagpenge kan være forældet. Hvis dine sygedagpenge er stoppet før den 4. maj 2015 er dit krav om tilbagebetaling af sygedagpenge forældet.

 

Du kan læse mere om ovenstående på www.ast.dk