Skip to content back to nav
 
 

Børneattest

Politi

Alle foreninger i Egedal Kommune, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal indsende en erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal sendes til Egedal Kommune en gang om året.

Erklæring om indhentelse af børneattest

Folkeoplysningsloven blev ændret den 27. december 2009. I ændringen fremgår det bl.a. at foreninger har pligt til at afgive erklæring til kommunen om, at foreningen indhenter børneattester, hver gang der ansættes eller beskæftiges en person, som har kontakt med børn under 15 år.

Pligten til at afgive erklæring gælder også selvom foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Der gøres opmærksom på, at såfremt foreningen ikke udfylder erklæring om indhentelse af børneattest kan kommunen tilbageholde tilskud.

Selve børneattesten indhentes på politi.dk og sendes til Rigspolitiet.