Skip to content back to nav
 
 

Godkendelse som forening

Løb i efterårsskoven 5.jpg

Foreninger kan blandt andet låne lokaler gratis af Egedal Kommune. Her kan du læse om, hvordan en ny forening bliver godkendt.

Et af kravene er, at foreningen skal afvikle det, man kalder folkeoplysende aktiviteter. Det vil sige, at foreningsmedlemmerne i deres fritid deltager i en aktivitet, der er omfattet af Folkeoplysningsloven.

Desuden skal følgende krav opfyldes:

  • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af en vedtægt
  • Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter Folkeoplysningsloven
  • Foreningen skal have en bestyrelse
  • Foreningen skal være demokratisk opbygget
  • Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Egedal Kommune
  • Foreningen skal have en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig
  • Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Foreningsbestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler og for at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.