Skip to content back to nav
 
 

Tilskud til aktiviteter for børn og unge

Konkurrencesvømning i det fri 1.jpg

Du kan som forening søge om tilskud til aktiviteter tilrettelagt for børn og unge under 25 år samt tilskud til uddannelse af ledere og instruktører

Foreninger, der er godkendt jf. Folkeoplysningsloven, og som har hjemsted i Egedal Kommune, kan søge om tilskud til aktiviteter tilrettelagt for børn og unge under 25 år.

Ansøg om tilskud til aktiviteter

Ansøgningsfristen er den 25. februar før den kommende sæson, som det også er anført i vejledning vedr. ansøgning om tilskud til aktiviteter.

Tilskud til uddannelse af ledere og instruktører

Der kan løbende søges om tilskud til uddannelse af ledere/trænere for børn og unge under 25 år.

Der ydes tilskud til kursus- og transportudgifter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter med leder- og instruktørudvikling som formål.

Alle idræts- samt spejderforeninger, der er hjemmehørende i Egedal Kommune og godkendt som folkeoplysende forening kan søge tilskud fra puljen.

Der ydes et tilskud til deltagelse på lederkurser på i alt 50% af udgiften (kursusafgift og rejseudgift), dog højst kr. 1000,- pr. weekendkursus pr. leder, og højst kr. 2.000,- pr. ugekursus pr. leder.

Tilskud til lokaler

Egedal Kommune yder tilskud til lokaler for voksenundervisningen samt det frivillige foreningsarbejde for børn og unge.

Ansøgningsfristen for tilskud til egne/ lejede lokaler er den 1. april. Der kan løbende søges om lokaletildkud for hytter og lejrture.

Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler til voksenundervisning og med 65% af driftsudgifterne til lokaler for foreninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Ansøg om lokaletilskud