Skip to content back to nav
 
 

Lokaler og booking

Maleriudstilling

Egedal Kommune stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger

Foreninger, der i henhold til Folkeoplysningsloven ønsker at låne lokaler, skal sende en ansøgning senest 15. februar samme år, som en aktivitet ønskes startet efter sommerferie. 

For at kunne bruge offentlige lokaler, skal der være tale om en forening. Læs mere på siden Godkendelse som forening. 

I Stenløse Kulturhus er det ikke kun foreninger, der kan benytte lokalerne. Borgerne i Egedal har her mulighed for at booke sig ind i et af kulturhusets lokaler. 

Egedal Kommune yder også tilskud til lokaler benyttet af det frivillige foreningsliv.

Nyt bookingsystem

Fra den 16. august kan foreninger foretage nye bookinger af lokaler og anlæg i et nyt lokalebookingsystem. Retningslinjer for udlån af lokaler og anlæg er ikke ændret, bemærk at der ikke må holdes private fester i de kommunale lokaler.

Læs mere om hvordan du får adgang til det ny system, hvordan du får hjælp - bl.a. ved tre åbent hus arrangementer, hvor systemet vil blive præsenteret, og hvor du kan få hjælp til at komme i gang med det nye system.

Skriv til fællespostkassen lokalebooking@egekom.dk med spørgsmål om bookinger og lokaler samt anlæg eller ring på 7259 7607 eller 7259 7800.