Skip to content back to nav
 
 

Ildsjæl

kunst

Din forening kan indstille en frivillig, der fortjener at blive hædret for sin store ulønnede indsats

Egedal Kommune sætter stor pris på den betydelige frivillige indsats, som foreningslivet i Egedal yder, og giver derfor foreningerne mulighed for at indstille en særligt aktiv frivillig eller forening til hædring.

Prismodtagerne skal enten have bopæl i kommunen eller være repræsenteret i en forening med hjemsted i Egedal Kommune.

Priserne uddeles ved et festligt arrangement på Egedal Rådhus den 12. november 2018.

Årets Ildsjæl 2018

Kender du/I den person der gør en kæmpe forskel for fritidslivet i Egedal Kommune?

Det er nu, I skal beskrive hvad der gør, at jeres kandidat er den rette modtager af prisen "Årets ildsjæl 2018"

  • Der er gjort noget særligt for borgerne, og dermed medvirket til at gøre Egedal til et godt sted at bo
  • Der har et særligt drive, taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område
  • Der har ydet en bemærkelsesværdigt indsats indenfor kunst, musik eller det almene kulturelle område
  • Der har udvist kulturelt mod eller nytænkning
  • Der inspirerer og motiverer andre til at gøre en forskel

Indstillingsberettighede til priserne er alle foreninger og borgere i Egedal Kommune. Frist for indstilllingen er 20. oktober 2018. Hvis I tidligere har indstillet kandidater, som ikke modtog prisen så send ind igen. At de ikke fik prisen er kun et udtryk for at der hvert år er flere værdige modtagere som Kultur- og Erhvervsudvalget kan vælge imellem, men der er kun én der kan få prisen.

Indstillingerne skal være skriftlige og med en klar motivering. 

Indstillingsskemaerne sendes til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, Kultur og Fritid. Eller på mail: kulturogfritid@egekom.dk senest den 20. oktober 2018.

Alle indstillinger der er indsendt rettidigt forelægges Kultur og Erhvervsudvalget.