Skip to content back to nav
 
 

Rapporter på kultur og fritidsområdet

sport

To rapporter skal kortlægge kultur og idrætsområdet med henblik på fremtidig udvikling.

På baggrund af arbejdet med udvikling af kultur- og fritidsområdet, og indsatsen i forhold til multifunktionel anvendelse af kommunale ejendomme og faciliteter, er der udarbejdet to statusrapporter for biblioteker, kulturhuse og spejderhuse samt idræt og idrætsfaciliteter i Egedal Kommune.

Formålet med rapporterne er at formidle viden om de fysiske rammer, fakta, mulige indsatsområder samt et grundlag for at politikerne kan få en nærmere drøftelse af forhold og mulig udvikling på områderne.