Skip to content back to nav
 
 

Forlængelse af passets gyldighed

Pas

Det er muligt at forlænge gyldighedstiden i et pas inden for 3 måneder efter passets udløbsdato.

Det er muligt at forlænge gyldighedstiden i et pas inden for 3 måneder efter passets udløbsdato. Vær dog opmærksom på, at det kræver personligt fremmøde. Forlængelsen er gratis og kan kun foretages 1 gang.

Hvis det drejer sig om et barn under 18 år, som skal have forlænget gyldighedstiden i sit pas, skal barnet møde personligt op. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke. Begge forældre behøver dog ikke at møde op.

Børnepas kan ikke forlænges, hvis barnet er fyldt 18 år.

Vær opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelse af gyldighedstiden i et pas. Kontakt det pågældende lands ambassade eller se på Udenrigsministeriets hjemmeside.