Skip to content back to nav
 
 

Pas til børn

Pas

Mød personligt op hos en given kommunes borgerservice hvis du skal forny dit pas eller have pas for første gang.

Du skal tage dit gamle pas med. Hvis du ikke har et pas, skal du tage anden legitimation med, som fx original navne-/dåbsattest, for større børn kan sundhedskort medbringes, barnet skal så kunne svare på kontrolspørgsmål.

Alle børn skal have deres eget pas, og være tilstede ved pasbestillingen. 

Uanset om det er en fornyelse eller første gang barnet får et pas, skal der gives samtykke fra begge forældre. Dette kan gives i forvejen med NemID. Hvis begge forældre er tilstede ved pasbestillingen, behøver samtykket ikke at være udfyldt på forhånd.

Fælles forældremyndighed

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til at barnet må få udstedt et pas.

  • Begge forældre behøver ikke at møde op, så længe begge forældre har udfyldt samtykkeerklæringen.
  • Den, som møder op med barnet, skal kunne vise legitimation som pas, kørekort eller sygesikringsbevis (sundhedskort)

Vær opmærksom på, at der skal et nyt foto i det nye pas. Fotoet skal leve op til Politiets retningslinjer for pasfotos. Se Nyt foto i nyt pas.

Forældremyndighed alene

Hvis du har forældremyndighed alene, kan Borgerservice kræve at se ekstra dokumentation. I sager, hvor forældremyndigheden er afgjort ved resolution eller dom, skal I altid vise dokumentation.

Ved ansøgning om pas til dit barn, skal du være opmærksom på:

  • at du skal huske barnets gamle pas. Hvis barnet ikke har haft pas før, skal du huske original navne-/dåbsattest
  • at navngivning af barnet skal være udført dagen før, du bestiller pas til barnet.

Vær opmærksom på, at der skal et nyt foto i det nye pas. Fotoet skal leve op til Politiets retningslinjer for pasfotos. Se Nyt foto i nyt pas.

Betaling

Du skal betale det nye pas ved bestilling. Du kan betale med almindeligt dankort (ikke Visa Elektron eller Mastercard), du kan også betale med MobilePay.

Se priser for pas.

Afhentning

Pas til børn kan udleveres uden fuldmagt til den eller de forældre, der har del i forældremyndigheden. Hvis det er en bedsteforældre eller anden der skal afhente passet, skal der afleveres en fuldmagt.

Hvor kan du få lavet pas?

Se en oversigt over kommunernes borgerservicecentre, hvor du kan søge om dansk pas.

Særligt vedrørende den midlertidige grænsekontrol i Sverige. 

I følge Øresund direkt  behøver de børn der rejser med deres forældre ikke at have barnets eget pas med.