Skip to content back to nav
 
 

Læseadgang og fritagelse

Digital Post

Kan du ikke modtage digital post, har du flere muligheder - du kan give læseadgang til en pårørende eller søge om fritagelse.

Folketinget har vedtaget, at alle de, der kan, skal modtage digital post fra det offentlige. Derfor er du automatisk blevet tilmeldt digital post, hvis du ikke selv har tilmeldt dig, eller er blevet fritaget for at modtage digital post.

Har du vanskeligt ved at modtage digital post, har du følgende muligheder:

Giv en pårørende læseadgang

Har du brug for hjælp til at læse og forstå digital post, du modtager fra det offentlige, kan du give læseadgang til en pårørende. Så kan de også læse din post fra deres egen computer.

Fritagelse

En anden mulighed er at anmode om fritagelse for digital post. Du anmode om at blive fritaget for at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis:

 • Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post
   
 • Du ikke har adgang til computer i dit hjem eller opholdssted
   
 • Du er permanent udrejst af Danmark
   
 • Du ikke længere er registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
   
 • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
   
 • Du ikke behersker dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post
   
 • Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed)

For at blive fritaget, skal du møde op i Borgerservice eller på bibliotekerne i Smørum, Stenløse og Ølstykke, i de betjente åbningstider, med gyldig legitimation og underskrive en blanket om fritagelse. Fritagelsen vil være permanent, og gælde indtil du selv anmoder om at blive tilmeldt Digital Post igen.

Har du ikke mulighed for selv at møde op, kan du udfylde en fuldmagt (se side 2) og bede din fuldmagthaver møde op på dine vegne i Borgerservice eller bibliotekerne i Egedal.

Ændring af reglerne for fritagelse

Folketinget har vedtaget beslutningsforslag B90, der fra og med 1. oktober 2017 afskaffer de to-årige midlertidige fritagelser fra Digital Post.

Det betyder, at såfremt du tidligere har fået en midlertidig fritagelse, vil den fra og med 1. oktober 2017 være gjort permanent.

Såfremt du ikke længere ønsker fritagelse for digital post, henvender du dig til Borgerservice eller bibliotekerne i Smørum, Stenløse eller Ølstykke, med gyldig legitimation.