Skip to content back to nav
 
 

Læseadgang til Digital Post

Digital post - ikon

Du kan give og få læseadgang til en anden persons digitale post.

Har du en pårørende, der har svært ved at læse sin digitale post, kan vedkommende give dig læseadgang til sin digitale post på borger.dk.

Hjælp en anden person med at give dig adgang til sin digitale post

 • Den, du vil hjælpe, skal gå til borger.dk og vælge "Digital Post" og logge på med sit NemID. Herefter kan du hjælpe ham/hende med at give dig læseadgang
   
 • Personen vælger "Indstillinger" > "Giv andre adgang" > "Opret adgang"
   
 • Personen skal nu indtaste de nødvendige oplysninger:
   
  • Dit cpr-nummer, så du kan få adgang til den anden persons digitale post (dit cvr-nummer, hvis du er en virksomhed, der skal have adgang)
    
  • Et kodeord, som du senere skal indtaste i din egen digitale postkasse
    
  • En slutdato for din adgang
    
 • Angiv, hvilke rettigheder der skal knyttes til adgangen (læsning, redigering eller administration - se nedenfor)
 • Klik på "Godkend"

Bekræft læseadgangen

Herefter gør du følgende i din egen e-Boks eller Digital Post på borger.dk:

 • I en e-mail får du bekræftet, at personen, du vil hjælpe, har givet dig adgang til sin digitale post. For at du endeligt kan få adgang, skal du logge på din egen digitale postkasse og bekræfte adgangen
   
 • Under "Indstillinger" og "Mine adgange" klikker du på "Acceptér adgang"
   
 • Herefter indtaster du den kode, som den anden person har valgt, og vælger, om du ønsker at modtage en e-mail med besked om, at der er kommet ny digital post til den person, du hjælper.

Du kan nu i din egen indbakke se en mappe med navnet på den person, som har givet dig adgang. I den mappe har du adgang til personens post med de rettigheder, som personen har tildelt dig.

Vejledning i at give læseadgang

Læs denne vejledning, som også indeholder skærmbilleder, hvis du ønsker mere uddybende information om, hvordan I gør:

Hjælp en pårørende med Digital Post læseadgang - en trin for trin guide (med skærmbilleder). 

Hvilke rettigheder kan du få til en anden persons digitale post?

Personen, du vil hjælpe med Digital Post ("adgangsgiver"), kan give dig én af følgende rettigheder til sin digitale post:

 • Læsning - du kan læse al post i de valgte mapper
 • Redigering - du kan læse, omdøbe, flytte og slette al post i de valgte mapper
 • Administration - du har adgang til alle arkivmapper og kan læse, omdøbe, flytte og slette al post samt alle mappe. 

Du kan læse men ikke sende digital post på en anden persons vegne

Du kan ikke sende Digital Post på vegne af den person, der har givet dig adgang til sin digitale post, da du altid vil stå som afsender af den post, som du sender til en offentlig myndighed fra din digitale postkasse. Hvis du har behov for at agere på vegne af en anden person, skal du have en fuldmagt fra denne person, hvori det beskrives, hvad du har ret til at gøre på hans/hendes vegne. Denne fuldmagt skal du medbringe/indsende til den myndighed (fx Borgerservice), som skal behandle den sag, som du har fået fuldmagt til at varetage på en andens vegne.

Overblik over og redigering af dine adgange til andre personers post

Under "Indstillinger" og "Mine adgange" kan du se, hvilke adgange du har til andres digitale post, hvor lang tid adgangene gælder, og om du har valgt at modtage besked om ny digital post til den pågældende person, du hjælper med Digital Post. Her kan du også altid slette en adgang.

Vigtigt om læseadgang

 • At adgangsgiveren er klar over og indforstået med, at den post, der fremkommer i dennes Digitale Postkasse, er kommet frem til adgangsgiveren.  Det betyder, at adgangsgiveren bliver berettiget og forpligtet af den post vedkommende modtager i Digital Post. Dette gælder også selv om adgangsgiveren ikke logger ind og uanset om posten bliver læst
   
 • At adgangsgiveren er bekendt med, at kommunen ikke har mulighed for at kontrollere, om den der er givet læseadgang også faktisk holder øje med og læser adgangsgiverens post
   
 • At læseadgangen gælder tidsubegrænset eller til den bliver tilbagekaldt eller slettet
   
 • At adgangsgiveren til enhver tid kan henvende sig i Borgerservice og tilbagekalde en givet læseadgang
   
 • At adgangsmodtager kan vælge at slette sin læseadgang uden at give adgangsgiveren besked.