Skip to content back to nav
 
 

Integration i Egedal

Integration

Egedal Kommune vil bidrage til, at etniske minoriteter bliver selv-forsørgende og aktive borgere, som kan deltage og bidrage med at udvikle kommunen.

Ankomst til Egedal Kommune

Når du får opholdstilladelse i Danmark, beslutter Udlændingestyrelsen, om du er omfattet af Integrationslovens bestemmelser. Dette fremgår af din opholdstilladelse.


Egedal Kommune har ansvaret for at modtage nye flygtninge i kommunen og boligplacering efter kapitel 3 i Integrationsloven.

Jobcentret har ansvaret for at modtage andre udlændinge, der er omfattet af integrationslovens bestemmelser. Jobcentret har også ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats for gruppen af flygtninge.

Omfattet af integrationsloven

Hvis du er omfattet af integrationsloven kaldes de første 3 år af dit ophold her i Danmark for "integrationsperioden". Integrationsperioden starter fra det tidspunkt, hvor du flytter til Danmark, eller fra det tidspunkt du får meddelt opholdstilladelse, hvis ansøgningen er indgivet her i landet.

I integrationsperioden tilbyder Egedal Kommune dig et introduktionsprogram, der bl.a. består af danskundervisning. Du har pligt til at deltage i det aftale introduktionsprogram, og det er vigtigt, at du deltager aktivt.

Danskundervisning

Alle udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, skal tilbydes danskuddannelse med mindre særlige grunde taler imod dette. Derudover kan kommunen henvise andre voksne udlændinge over 18 år, der har gyldig opholdstilladelse i Danmark, og som er folkeregistreret i kommunen. Det gælder f.eks. selvforsørgede udlændinge, der er ude af integrationsperioden, au pairs, EU-borgere m.fl.

Hvis Egedal Kommune henviser en udlænding til danskuddannelser, betaler kommunen for undervisningen.