Skip to content back to nav
 
 

Snyd med sociale ydelser

Penge2.jpg

Snyd med sociale ydelser betyder, at man bevidst snyder sig til at få udbetalt offentlige ydelser. Snyd med sociale ydelser kan både ske ved at afgive forkerte informationer eller ved at tilbageholde informationer for at få tildelt en ydelse, som man ikke er berettiget til.

Snyd med sociale ydelser betyder, at man bevidst snyder sig til at få udbetalt offentlige ydelser, som man ikke er berettiget til. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, flexydelse eller lignende.

Snyd med sociale ydelser kan både ske ved at afgive forkerte informationer eller ved at tilbageholde informationer for at få tildelt en ydelse, som man ikke er berettiget til. 

En del af ydelsesområdet er overført til Udbetaling Danmark, og det er derfor Udbetaling Danmark der foretager kontrollen med fx boligstøtte, barselsdagpenge, førtidspension, folkepension og en række familieydelser.

Det er stadig kommunerne, som udbetaler fx kontanthjælp og tilskud til dagsinstitutionsbetaling (friplads), og har derfor kontrollen på disse sagsområder.

Kommunerne og Udbetaling Danmark arbejder tæt sammen ved at samarbejde, dele og videregive oplysninger til hinanden.

Man kan som borger risikere fængsels- eller bødestraf, hvis det kan bevises, at man bevidst har snydt eller undladt at give de lovpligtige oplysninger, og at man har gjort dette for at modtage et beløb, som man vidste, at man ikke var berettiget til.

Hvis du har mistanke om snyd med sociale ydelser kan du kontakte Udbetaling Danmark eller Egedal Kommune.

Anmeld snyd med skat og sort arbejde

Anmeldelse af sort arbejde og skattesnyd

Ring til SKAT på 7222 2811 (Skjul dit nummer, hvis du vil være anonym)