Skip to content back to nav
 
 

Almene ældreboliger

Ældrebolig

Du kan ansøge Egedal Kommune om en almen ældrebolig (tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap).

Målgruppen er borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau, som har behov for en særlig handicapvenlig bolig, der er let tilgængelig og med en fysisk indretning, som kan tilpasses anvendelse af kørestol, rollator, andre hjælpemidler/større arbejdsredskaber.

Borgere, som udover en funktionsnedsættelse, har andre vanskeligheder, som samlet set giver behov for en særlig indrettet bolig.
Egedal Kommune kan visitere til 163 almene ældreboliger i hele Egedal Kommune.

Boligerne administreres efter Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. Boligerne udlejes efter Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.

Hvis du ønsker at ansøge om en almen ældrebolig, skal du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler alle indkomne ansøgninger. En visitator kan kontaktes på mail: visitator@egekom.dk eller telefonisk onsdage mellem kl. 9.00-10.00 på 7259 6907.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en visitator med henblik på et hjemmebesøg. Her vil der blive udarbejdet en funktionsvurdering, som vil supplere din ansøgning.

Boligvisitationsudvalget behandler indkomne ansøgninger hver 2. uge. Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning.

Hvis du ønsker en almen ældrebolig i en anden kommune, skal du stadig ansøge i din bopælskommune. Godkendes du i din bopælskommune, vil din ansøgning automatisk blive sendt videre til den ønskede kommune.

Hvis du bliver godkendt til en bolig, kommer du på Egedal Kommunes venteliste. Der sker en løbende prioritering af de ventende borgere. Det vil sige, at de borgere, der har det største behov, prioriteres først.