Skip to content back to nav
 
 

Aktivitetscenter Damgårdsparken

For dem som har aller mest brug for socialt samvær og aktiviteter i hverdagen.

Aktivitetscenter Damgårdsparken rummer flere forskellige tilbud: "Vores Hus" - et dagcentertilbud til borgere med demens, og et aktivitetstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne.

Under samme tag ligger Café Damgårdsparken hvor brugere af centeret kan købe varm mad midt på dagen. Caféen er samtidig åben for de borgere der er visiteret til madservice i Egedal Kommune, så de kan komme i cafeen og spise, i stedet for at få maden bragt hjem.

Meningsfuldt samvær i hverdagen

Formålet med demensdagcenteret er at skabe meningsfuldt samvær i trygge rammer og inddrage borgerne i hverdagens aktiviteter alt efter ønsker og formåen.

Hjemmeboende borgere med demens kan visiteres til tilbuddet, og få mulighed for at komme i dagcenteret en eller flere gange om ugen -  i nogle tilfælde som aflastning for pårørende. 

Hvis man er visiteret til aktivitetstilbuddet vil man have mulighed for at indgå på forskellige hold, der blandt andet stimulerer de kognitive færdigheder, f. eks. at huske, strukturere, planlægge. Holdene kan være træningshold, erindringshold, kreative hold og madhold. En del af tiden bruges på socialt samvær, hvor man kan danne nye relationer og venskaber.

Adressen 

Aktivitetscenter Damgårdsparken
Damgårdsparken 7-9, 3660 Stenløse
Telefon 7259 6750

Du kan ansøge om en plads i Aktivitetscenteret hos: Den Tværfaglige Myndighed.