Skip to content back to nav
 
 

Boliger til seniorer

Ældrebolig.jpg

Har du nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau kan du søge Egedal Kommune om en plejebolig eller en ældrebolig.

Egedal Kommune råder over forskellige typer boliger målrettet borgere med nedsat funktionsniveau:


Hvis du ønsker at ansøge eller har spørgsmål om plejeboliger, plejeboliger som er målrettet demente eller ældreboliger, kan du henvende dig til Boligvisitationen, Den Sundhedsfaglige Myndighed der behandler alle ansøgninger om ovennævnte boliger. Man træffes telefonisk torsdage mellem 14.00-15.00 på telefonnummer 7259 6907.

Venteliste

Hvis du bliver godkendt til en bolig, kommer du på kommunens venteliste. Der sker en løbende prioritering af de ventende borgere. Det vil sige, at de borgere, der har det største behov, kommer forrest i rækken.

Dog er der for plejeboligernes vedkommende udstedt en særlig plejeboliggaranti, der garanterer at du senest to måneder efter optagelsen på plejeboligventelisten, skal have tilbudt en plejebolig. Garantien gælder dog kun de borgere, der ikke har særlige ønsker til hvor i Kommunen de vil bo.