Skip to content back to nav
 
 

Hjælp i hjemmet

Er du ældre eller handicappet og har behov for hjælp til at klare dig, kan du ansøge Egedal Kommune om hjælp.

Egedal Kommune kan tilbyde en række forskellige ydelser hjemme hos dig:

Kvalitetsstandard for Sundhed- Træning- Pleje- og Omsorgsområdet (2018).

Ansøgning

Ønsker du ønsker at søge om en af disse ydelser, skal du rette henvendelses til Den Tværfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger om ovenstående ydelser.

Hvis du har brug for hjælp i form af hjemmesygepleje skal du først henvises af praktiserende læge, vagtlæge eller sygehus.