Skip to content back to nav
 
 

Personlig pleje

DSC_0313.jpg

Du kan få bevilget personlig pleje, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer.

Personlig hjælp og pleje kan være hjælp til personlig hygiejne og påklædning, hjælp til toiletbesøg, hjælp til at spise og drikke, hjælp til tilberedning og anretning af kold mad, opvarmning af forberedt varm mad og hjælp til at strukturere hverdagen.

Omfanget af hjælpen kan variere fra besøg flere gange i døgnet til et omsorgsbesøg en gang imellem.

Ansøgning om hjælp

Hvis du ønsker at ansøge om personlig hjælp og pleje, skal du kontakte Visitationsteamet hos Den Tværfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger om hjælp i hjemmet.

Du kan ikke bevilges hjælp hvor det vurderes, at andre i din husstand kan varetage opgaverne.

Midlertidig eller varig hjælp?

Hjælpen kan enten blive bevilget som varig eller midlertidig. Den varige hjælp er gratis, hvorimod der er egenbetaling for den midlertidige hjælp. Egenbetalingen bliver beregnet på baggrund af den samlede husstandsindkomst.

Du kan få tildelt midlertidig hjælp, hvis du er syg eller svag efter sygdom, og i en periode har brug for hjælp til praktiske gøremål.

Frit valg af leverandør

Hvis du bliver bevilget hjælp har du ret til selv at vælge hilken leverandør, som skal yde hjælpen. Leverandøren skal være godkendt af Egedal Kommune. Du vil kunne vælge mellem en kommunal og flere private leverandører.

Du vil få udleveret informationsmateriale omkring leverandørerne af den visitator, som har behandlet din ansøgning. 

Fortryder du dit valg af leverandør er der sidenhen mulighed for at skifte til en anden.