Skip to content back to nav
 
 

Rengøring, indkøb og tøjvask

Bente gør glasmontre rent 2.JPG

Er du ældre eller handicappet og har behov for praktisk hjælp til rengøring, indkøb eller tøjvask kan du rette henvendelse til Egedal Kommune.

Du kan få bevilget hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer.

Rengøring kan omfatte støvsugning, gulvvask, aftørring af støv, rengøring af køkken og badeværelse og skift af sengetøj. Der gøres kun rent i boligens fem basisrum som er: entre, stue, køkken, badeværelse og soveværelse. I alt svarende til en ældrebolig på ca. 65 kvadratmeter.

Hjælp til tøjvask kan bestå af sortering af tøj, vask i maskine, ophængning/nedtagning eller tørring i maskine, sammenlægning og lægge på plads. Hvis du ikke selv er i stand til at varetage noget af tøjvasken, så kan du få afhentet dit tøj og få det vasket ved et godkendt privat vaskeri.

Hjælp til indkøb kan bestå af hjælp til at skrive indkøbsseddel, bestilling af varer, samt levering af varer ved et godkendt privat indkøbsfirma.

Ansøgning om hjælp

Hvis du ønsker at ansøge om hjælp til rengøring, indkøb eller tøjvask, skal du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger om hjælp i hjemmet.

Du kan ikke bevilges hjælp, hvor det vurderes at andre i din husstand kan varetage opgaverne.

Midlertidig eller varig hjælp?

Hjælpen kan enten blive bevilget som varig eller midlertidig. Den varige hjælp er gratis, hvorimod der er egenbetaling for den midlertidige hjælp. Egenbetalingen bliver beregnet på baggrund af den samlede husstandsindkomst.

Du kan få tildelt midlertidig hjælp, hvis du er syg eller svag efter sygdom, og i en periode har brug for hjælp til praktiske gøremål.

Frit valg af leverandør

Hvis du bliver bevilget hjælp kan du vælge om den skal leveres af enten den kommunale leverandør eller af en privat leverandør.

Har du et specifikt ønske til, hvilket firma, der skal levere hjælpen, kan du søge om at få firmaet godkendt af Egedal Kommune. Fortryder du dit valg af leverandør er der sidenhen mulighed for at skifte til en anden.

Du har også mulighed for at udpege en privat hjælper som derefter ansættes af Kommunen til at udføre hjælpen.