Skip to content back to nav
 
 

Valg af leverandør

Giv hånd

For flere af de ydelser, du kan få bevilliget hjælp til kan du vælge om du vil have hjælpen udført af Egedal Kommune eller af en privat leverandør.

Hvis kommunen, via Den Sundhedsfaglige Myndighed, har bevilliget dig hjælp til indkøb, rengøring, tøjvask, madordning eller personlig hjælp og pleje, gælder den såkaldte fritvalgsordning.

Fritvalgsordningen giver dig ret til at vælge om du vil have ydelsen leveret af en kommunal eller en privat leverandør.

Ønsker din virksomhed at blive godkendt som privat leverandør i Egedal Kommune indenfor fritvalgsområdet skal du henvende dig til Den Sundhedsfaglige Myndighed.

Nedenstående oversigt viser hvilke godkendte private og kommunale leverandør du kan vælge imellem. Du kan komme videre til de enkelte leverandørers hjemmesider ved at klikke på de direkte links.

Personlig pleje og praktisk hjælp:

Tøjvask: 

Madordning:

Indkøb: