Skip to content back to nav
 
 

Helbredstillæg – refusion af regninger

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er pensionist og særligt økonomisk stillet.

Er du pensionist og særligt økonomisk stillet, kan du eller en pårørende søge om helbredstillæg via vores selvbetjeningsløsninger:

Ansøg om helbredstillæg

Ansøg om helbredstillæg (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Tilskuddet beregnes efter din personlige tillægsprocent, hvis du har helbredskort eller fået udvidet bevilling til fodterapeut. Der er en formuegrænse på kr. 87.900,- (2019 takst)

Har du fået bevilget helbredskort og skal have refunderet regninger, skal du eller en pårørende søge om det via vores selvbetjeningsløsning. Hvis Pensions- og Ydelsesteamet modtager din regning i slutningen af måneden, vil tilskuddet først blive udbetalt sammen med den efterfølgende pensionsudbetaling.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen "Danmark", eller hvis leverandøren ikke ønsker at sende regning på restbeløbet via Virk.dk, skal du selv betale hele regningen. Scanne den, eller tage et billede med din smartphone, og vedhæfte den i en mail til Egedal Kommune via Borger.dk. Ved særlige omstændigheder kan du sende dem til Pensions- og Ydelsesteamet i Egedal Kommune. 

Hvis du ikke er medlem af sygeforsikringen "Danmark" og har aftalt det med leverandøren - tandlægen, fysioterapeuten, kiropraktoren eller fodterapeuten - kan du nøjes med at betale din egen andel. Leverandøren sender en regning med restbeløbet til Egedal Kommune, via den digitale løsning i Virk.dk.

Det er obligatorisk at benytte digital selvbetjening, når du skal søge om almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg. Disse tillæg kan søges af folkepensionister og førtidspensionister fra ordningen før 2003. 
Hvis du ikke kan benytte digital selvbetjening kan du få hjælp af en pårørende eller kontakte Egedal Kommune.