Skip to content back to nav
 
 

Personlige tillæg

Billede af tandlægestol

Personligt tillæg ydes til dækning af rimelige og nødvendige udgifter, hvis de økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Du skal ansøge om personligt tillæg via nedenstående link.

Ansøg om personligt tillæg

Ansøg om personligt tillæg (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Hvis du søger om personligt tillæg bliver der foretaget en individuel vurdering. I vurderingen lægges blandt andet vægt på,

  • om udgiften er rimelig og nødvendig
  • om udgiften eller en del heraf kan afholdes af pensionen
  • om udgiften kan afholdes af indtægter eller formue 
  • om udgiften eller en del heraf kan afholdes efter anden lovgivning

Du skal vedhæfte dokumentation for din aktuelle formue, indtægter og løbende udgifter.

Personligt tillæg kan udbetales efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de økonomiske forhold sammenholdt med størrelsen af de nødvendige og rimelige udgifter.

Hjælpen beregnes som udgangspunkt efter en vurdering af, om du på ansøgningstidspunktet eller indenfor kortere tid har mulighed for helt eller delvist selv at betale udgiften.

Særligt for førtidspensionister

Hvis du er tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, har du mulighed for at søge personligt tillæg og helbredstillæg hos Egedal Kommune.

Hvis du er tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003, har du mulighed for at søge økonomisk hjælp til tandbehandling, medicin, fysioterapi, kiropraktorm.m efter aktivlovens §82.