Skip to content back to nav
 
 

Tilskud til høreapparater

Få udleveret høreapparat på offentlig høreklinik gratis eller køb dit høreapparat hos en godkendt privat høreapparatforhandler med offentligt tilskud

At få udleveret høreapparat på en offentlig høreklinik er gratis uanset prisen på høreapparatet.

Såfremt du ønsker at købe dit høreapparat hos en godkendt privat høreapparatforhandler, kan du få offentligt tilskud.

De godkendte private forhandlere får tilskud fra regionen pr. høreapparat, som de sælger. Tilskud for et øre er 4.129,00 kr. og 2.373,00 kr. for det andet øre, dvs. tilskud for begge øre 6.502,00 kr. Hvis udgiften overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale merprisen. Der kan tidligst bevilges tilskud til et nyt høreapparat efter 4 år.

Folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler

Som folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler (fra før 1.1.2003) kan man søge om tilskud til merudgiften ved privat leverandør, hvis du har et helbredstillæg.

Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at den samlede likvide formue ikke overstiger kr. 87.900,00 kr. i 2019. Helbredstillægget udbetales efter din personlige tillægsprocent.

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark bliver modregnet tilskud fra kommunen. 
Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til resten af deres egenbetaling.