Skip to content back to nav
 
 

Plejebolig

ældre i natur

Du kan ansøge Egedal Kommune om en plejebolig.
Målgruppen er borgere med et betydelig varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.

Egedal Kommune råder over 194 plejeboliger, hvoraf 32 boliger er forbeholdt borgere med en særlig svær demenssygdom.

Boligerne administreres efter Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. Boligerne udlejes efter Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at ansøge om en plejebolig, skal du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler alle indkomne ansøgninger. En visitator kan kontaktes på mail: visitator@egekom.dk eller telefonisk torsdage mellem 14.00-15.00 på 7259 6907.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en visitator med henblik på et hjemmebesøg. Her vil der blive udarbejdet en funktionsvurdering, som vil supplere din ansøgning. Boligvisitationsudvalget behandler indkomne ansøgninger hver 2. uge. Du vil herefter modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning.

Venteliste

Hvis du bliver godkendt til en bolig, kommer du på Egedal Kommunes venteliste. Der sker en løbende prioritering af de ventende borgere. Det vil sige, at de borgere, der har det største behov, prioriteres først.

Der ydes plejeboliggaranti på 8 uger til borgere, som ikke ønsker en specifik bolig. Ønsker du derimod bolig på et bestemt plejecenter, bortfalder denne ventelistegaranti. Det er derfor vigtigt, at du allerede på ansøgningstidspunktet gør dig klart, om du har ønsker til plejeboligens placering.

Graf over plejeboliggaranti i Egedal Kommune 2017

Vil du bo i en anden kommune?

Hvis du ønsker en plejebolig i en anden kommune, skal du stadig ansøge i din bopælskommune. Godkendes du i din bopælskommune, vil din ansøgning automatisk blive sendt videre til den ønskede kommune.