Skip to content back to nav
 
 

Tilsyn plejecentre og hjemmepleje

lup

Her kan du læse om de lovpligtige tilsyn på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.

Egedal Kommune har pligt til at føre tilsyn med plejecentre for at undersøge, om de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de ydelser der er visiteret og den kvalitetsstandard der polistisk er vedtaget.

Det betyder at der årligt er tilsyn på alle 5 plejecentre. Tilsynet gennemføres ved et uanmeldt besøg, hvor der både kan forekomme gennemgang af udvalgte borgerforløb samt et mere helhedsorienteret perspektiv, hvor fokus er mere på de kvalitative aspekter af livet på plejecentrene.

Tilsynsrapporter plejecentre

Tilsynsrapport Demensenhederne 2018

Tilsynsrapport Plejecenter Damgårdsparken 2018

Tilsynsrapport Døgnpladserne 2018

Tilsynsrapport Plejecenter Egeparken 2018

Tilsynsrapport Plejecenter Porsebakken 2018

Tilsynsrapport Plejecenter Damgårdsparken 2017

Tilsynsrapport Demensenhederne 2017

Tilsynsrapport Døgnpladserne 2017

Tilsynsrapport Plejecenter Egeparken 2017

Tilsynsrapport Plejecenter Porsebakken 2017

Årsrapport for plejecentre 2017

Tilsynsrapporter Styrelsen for Patientsikkerhed

Foruden den kommunale tilsynspligt er der også besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på planlagte risikobaserede tilsyn som varsles 6 uger forud. Der er på forhånd defineret fokusområder for besøget. Fokusområderne tager udgangspunkt i de områder hvor styrelsen har viden om der kan forekomme risiko for patientsikkerheden. I 2017 har styrelsen for Patientsikkerhed haft fokus på journalføring og medicinering.

Tilsynsrapport Solkrogen 2019

Tilsynsrapport Damgårdsparken 2018

Tilsynsrapport Sygeplejen 2018

Tilsynsrapport Engbo 2017

Tilsynsrapport Døgnpladserne 2017