Skip to content back to nav
 
 

Forskudsregistering

Billede af pengesedler

Din forskudsregistrering for 2017 kan du se på skat.dk fra den 15. november 2016.

De fleste har ikke behov for at ændre i deres forskudsopgørelse på skat.dk, da langt de fleste oplysninger bliver leveret automatisk af arbejdsgiver, bank osv.

Der er følgende ændringer i forhold til tidligere år: 

  • Når du bliver 15 år, bliver der automatisk dannet et frikort til dig, og du behøver derfor ikke at gøre mere. Er du under 15 og har et fritidsjob, skal du kontakte skat og få lavet et frikort.
  • Alle, der er fyldt 18 vil få et hoved- og bikort, også selvom de har en lav indtægt. Hvis indtægten f.eks. er SU eller kontanthjælp, indsætter skat automatisk et beløb i dagpengefeltet, og der dannes hovedkort/bikort.
  • Hvis en over 18-årig har en indtægt, f.eks. SU og fritidsjob og samlede indtægt er under frikortsgrænsen, kan forskud 2017 ændres til frikort. Det kræver, at borgeren retter henvendelse til Skat.
  • Der er kommet en ny kontaktside hos skat, hvor du kan vælge emne, og få et telefonnummer til de relevante medarbejdere, fremfor at stå i kø på hovednummeret.
  • Ikke digitale borgere får ikke tilsendt Forskud 2017 i papir, når Forskud 2017 dannes(ordinær forskud). Der tilsendes kun Forskud 2017, hvis der foretages ændringer til det ordinære forskud