Skip to content back to nav
 
 

Demens

Hænder - ældre kvinde og SOSU.jpg

Har du behov for viden eller hjælp omkring demens, kan du kontakte vores Demenskonsulent.

Demens optræder oftest hos ældre - det er en sygdom og har intet at gøre med den aldringsproces som vi alle udsættes for.

Symptomer på demens

Udtrykket demens dækker over en række forskellige symptomer, der ofte skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører et gradvist tab af hjerneceller som medfører svækkelse og mental reduktion.

De ydrekendetegn, som den demente eller de pårørende vil lægge mærke til kan være:

  • Forringet hukommelse, især svigtende korttidshukommelse
  • Nedsat evne til at orientere sig i et ellers velkendt miljø
  • Tendens til at miste overblikket
  • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale
  • Problemer med at formulere sig sprogligt 
  • Ændret humør, væremåde og adfærd
  • Vanskeligheder ved at udføre dagligdags gøremål - madlavning, telefonbetjening, overskue økonomiske forhold

VIDEO: se vores demensspot på YouTubes hjemmeside

Undersøgelse og behandling

Oplever du eller dine pårørende, at I kan genkende nogle af ovennævnte symptomer, bør I kontakte egen læge.

Ved undersøgelsen kan det fastslås, om der er tale om en demenssygdom eller en demenslignende tilstand, som eventuelt kan behandles. Det kan f.eks. være depression, vitaminmangel, væskemangel, stressinfektioner eller andet.

Ved mistanke om demens har egen læge mulighed for at henvise til videre ambulant udredning i regionen. Diagnosen er vigtig, da der i dag er adgang til medicinsk behandling ved nogle af demenssygdommene. Den medicinske behandling kan ikke helbrede sygdommen, men mildne nogle af symptomerne.

Rådgivning

Egedal Kommune har en Demenskonsulent, der har specialviden indenfor demensområdet. Man har mulighed for at ringe til Demenskonsulenten, hvis man har behov for information, råd og vejledning, ønsker at være med i en Netværksgruppe. Man kan også henvende sig og få kontakt til en forløbskoordinator eller en ressourceperson.

Ansøgning om GPS

Du kan kontakte Den Tværfaglige Myndighed for at høre om mulighederne for bevilling af GPS-løsninger. 

Kontakt

Demenskonsulent Annette Reinhardt
Telefon 7259 7437   Telefontid  Mandag og torsdag 8.00 - 9.30
E-mail: annette.reinhardt@egekom.dk