Skip to content back to nav
 
 

Demens

demens

Har du behov for viden eller hjælp omkring demens, kan du kontakte vores Demenskonsulent.

Demens optræder oftest hos ældre - det er en sygdom og har intet at gøre med den aldringsproces som vi alle udsættes for.

Symptomer på demens

Udtrykket demens dækker over en række forskellige symptomer, der ofte skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører et gradvist tab af hjerneceller som medfører svækkelse og mental reduktion.

Kendetegn, som du eller dine pårørende vil lægge mærke til kan være:

  • Særligt svigtende korttidshukommelse
  • Nedsat evne til at orientere dig i et ellers velkendt miljø
  • Tendens til at miste overblikket
  • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale
  • Problemer med at formulere dig sprogligt 
  • Ændret humør, væremåde og adfærd
  • Vanskeligheder ved at udføre dagligdags gøremål - madlavning, telefonen, økonomiske forhold

VIDEO: se vores demensspot på YouTube

Undersøgelse og behandling

Oplever du eller dine pårørende, at I kan genkende nogle af ovennævnte symptomer, bør du kontakte egen læge.

Ved undersøgelsen kan din læge fastslå, om der er tale om en demenssygdom eller en demenslignende tilstand, som eventuelt kan behandles. Dine symptomer kan f.eks. skyldes depression, vitaminmangel, væskemangel, stressinfektioner eller andet.

Ved mistanke om demens har lægen mulighed for at henvise til videre ambulant udredning i Region H.

Diagnosen er vigtig, da du i dag har adgang til medicinsk behandling ved visse demenssygdomme. Behandlingen kan ikke helbrede sygdommen, men mildne nogle af symptomerne.

Rådgivning

Egedal Kommune har en Demenskonsulent, med specialviden indenfor området. Du har altid mulighed for at ringe til denne konsulent, for at få information, råd og vejledning.

Får du personlig pleje af Egedal Kommune eller er du tilknyttet vores demensdagcenter, har du allerede en kontaktperson som kan give dig råd og vejledning.

Du, eller dine pårørende kan altid kontakte vores Demenskonsulent for at komme med i en Netværksgruppe og høre hvad andre gør i denne svære situation.

Ansøgning om GPS

Du kan kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed for at høre om mulighederne for bevilling af GPS-løsninger. 

Kontakt

Demenskonsulent Annette Reinhardt
Telefon 7259 7437   Telefontid  Mandag og torsdag 8.00 - 9.30
E-mail: annette.reinhardt@egekom.dk