Skip to content back to nav
 
 

Demensdagcenter
Vores Hus

Vores hus

Vores Hus er et dagcenter for hjemmeboende borgere med en demenssygdom.

Formålet med at komme i Vores Hus er socialt samvær, at vedligeholde
funktionsniveau samt i nogle tilfælde at aflaste pårørende.

Vores Hus tilbyder et målrettet og koordineret tilbud med udgangspunkt i dine
interesser og behov. Grupperne er små og med aktiviteter der lægger
vægt på vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale funktioner.

Hjemmeboende borgere med demens kan visiteres til at komme i Vores Hus én
eller flere gange om ugen - dette afgøres af Den Tværfaglige Myndighed når du
ansøger om tilbuddet.

Vores Hus

Damgårdsparken 7
3660 Stenløse
Tlf: 7259 7449 eller 7259 7445 eller 7259 7546 

Telefontid hver dag mellem 8 og 9.
Åbent alle hverdage fra 9.00 til 15.00

Ansøgning

Ønsker du at komme i betragtning til en demensdagcenterplads skal du kontakte Den Tværfaglige Myndighed.

Du kan også blive bevilliget kørsel til og fra dagcentrene.