Skip to content back to nav
 
 

Netværksgrupper

Oplæg om demens

Netværksgrupperne er et gratis tilbud til ægtefæller eller samlevere og voksne børn af demensramte borgere.

Det kan være svært, at være vidne til, at ens nærmeste har en demenssygdom. Det kræver kræfter og overskud, og det kan være svært at se sig selv i en ny rolle. Derfor er det vigtigt, at du også passer på dig selv. Det kan være en stor hjælp at mødes med andre, der er i en lignende situation.

Det er vigtigt at få støtte, for selv at give støtte

Derfor har Egedal Kommune to forskellige netværksgrupper for pårørende. At få viden og indsigt om demens, skaber en større forståelse af de ændringer der sker. Men da problemstillinger og interesser kan være forskellige, er der også to forskellige grupper:

  • Ægtefæller / samlevere
  • Voksne børn

Hvad sker der til møderne 

Møderne vil være et samspil mellem formidling af viden, og de behov du har, for at få støtte og vejledning. I grupperne vil der være erfaringsudveksling og hyggeligt samvær, som alle kan have gavn af.

Grupperne består af mindst 4 ægtefæller / samlevere eller familier, og mødes 4 - 6 gange i alt.

Tavshedspligt

Alle deltagere i grupperne har tavshedspligt omkring de personlige forhold, de måtte blive bekendt med.

Formål

  • Undervisning og indsigt i forskellige emner vedrørende demens
  • Oplysning om Kommunens tilbud
  • Indsigt i egen situation
  • Mulighed for at møde andre, der er i en lignende situation
  • Mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer
  • Støtte, råd og vejledning

Tilmelding

Kontakt Demenskonsulent Annette Reinhardt på tlf. 7259 7437 eller på annette.reinhardt@egekom.dk.