Skip to content back to nav
 
 

Alkohol

Alkoholkampagnen

Alkohol fylder meget i den danske kultur, men har også stor betydning for din sundhed. Læs mere om alkohols indflydelse på dit helbred her.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker med faglige anbefalinger, der skal understøtte forebyggelsesarbejdet inden for sundhedsområdet. Forebyggelsespakkerne har fokus på forskellige områder - et af dem er alkohol.

Tidlig opsporing er meget vigtigt når det kommer til alkoholmisbrug. Dette skyldes både den enkelte persons sundhed, men også de omkostninger det kan have for personens familie og venner, og for samfundet. I gennemsnit går der dog 10-12 år før en person med et alvorligt alkoholmisbrug kommer i behandling. Dette ønsker vi at tage alvorligt i Egedal Kommune, hvorfor vi har iværksat et projekt omkring tidlig opsporing.

Danske unge drikker mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande, og derfor er dette et område der skal være særlig opmærksomhed på. Der ses dog en positiv udvikling, da debutalderen er stigende, og alkoholforbruget samtidig er faldet blandt danske unge de senere år.

Alkohol øger risikoen for en lang række sygdomme, herunder forskellige kræftformer, hjerte-kar sygdomme, mavetarmsygdomme og forhøjet blodtryk. Alkohol øger ligeledes risikoen for bl.a. angst og depression. Ved at nedsætte sit alkoholforbrug, og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kan man således forebygge en lang række sygdomme, og forbedre sin livskvalitet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol

1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.

2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld. 

3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 

syv genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd. 

4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker 

mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd. 

5. Drik ikke mere end fem genstande på en gang. 

6. Er du gravid - undgå alkohol. Prøver du at blive gravid - undgå alkohol for en sikkerheds skyld.

7. Er du ældre - vær særlig forsigtig med alkohol.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker her.

Se hele forebyggelsespakken om alkohol her.

Alkohol i Egedal Kommune 

Ifølge den seneste Sundhedsprofil for Region Hovedstaden (2013) er 8 % af borgerne i Egedal Kommune storforbrugere af alkohol. 13 % af borgerne i Egedal har endvidere et moderat forbrug af alkohol, og 11 % rusdrikker. 15 % har tegn på alkoholafhængighed. 8 % af dem der har en risikabel alkoholadfærd har hjemmeboende børn.

Få gratis anonym rådgivning om misbrug

I Egedal Kommune kan du få gratis og anonym rådgivning om misbrug. Læs mere her Problemer med rusmidler.