Skip to content back to nav
 
 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er med til at forebygge en lang række sygdomme, og kan samtidig øge livskvaliteten. Sundhedsstyrelsen har udgivet en forebyggelsespakke om fysisk aktivitet, som du kan læse mere om her.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker, som skal understøtte kommunernes arbejde med sundhed og forebyggelse. Forebyggelsespakkerne har forskellige temaer - et af dem er fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet omfatter al bevægelse, der øger energiomsætningen - dvs. både ustruktureret aktivitet og mere bevidst, målrettet, regelmæssig aktivitet. Fysisk aktivitet indeholder således et bredt spektrum af aktiviteter - lige fra idræt, sport og hård motion til hverdagsaktiviteter som leg, havearbejde, en gåtur, cykling som transport, at tage trappen mm.

Fysisk aktivitet har en betydelig forebyggende effekt på en række sygdomme, som er hyppigt forekommende i den danske befolkning, samt på for tidlig død. Sygdomme, hvor der er sikker viden om fysisk aktivitets forebyggende effekt, omfatter hjertekarsygdomme, type-2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft 2. Udover den sundhedsmæssige betydning af fysisk aktivitet bidrager især idræt med sociale fællesskaber, almen dannelse og kropslige erfaringer.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år)

Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.

Mindst tre gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne (18-64 år)

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

Mindst to gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for ældre (+65 år)

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

Mindst to gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.

Lav udstrækningsøvelser mindst to gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for gravide

Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Anbefalingerne gælder for raske gravide med en ukompliceret graviditet. Gravide med en kompliceret sygdomshistorie bør rådføre sig med deres læge eller jordemoder.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker her.

Se hele forebyggelsespakken om fysisk aktivitet her.

Fysisk aktivitet i Egedal Kommune

Den nyeste sundhedsprofil for Region Hovedstaden viser, at fysisk aktivitet er et af de områder, hvor borgerne i Egedal Kommune skal gøre en ekstra indsats. 13% af borgerne i Egedal Kommune er svært overvægtige og 34 % er moderat overvægtige. Samtidig er 34 % ikke fysisk aktive de anbefalede 30 minutter om dagen. 75 % af denne gruppe ønsker dog at ændre på dette. 38 % hverken cykler eller går til og fra arbejde/uddannelsessted. På disse områder ligger vi dårligere end de kommuner vi normalt sammenligner os med, og derfor er fysisk aktivitet et sted, hvor der virkelig skal gøres en indsats. 

Brug stikortet til at finde ruter til løbe-, gå- og cykelture

Egedal Kommune har udarbejdet et stikort, også kaldet Egedalkortet, der gør det nemt at komme tættere på naturen, og få rørt sig. Der er også mulighed for at lave såkaldte minimaps. Minimaps er dynamsike kort, der bliver opdateret og hvor man kan zoome og søge på adresser. Man kan kun se de korttemaer der er valgt på forhånd til minimappen. Se et eksempel her, hvor det er vandværker og deres distrikter der bliver vist på hjemmesiden.

Se stikortet her.

Se vores vejledning til at udarbejde minimaps her.