Skip to content back to nav
 
 

Mental Sundhed

Mental sundhed

Mental sundhed spiller en vigtig rolle for din overordnede sundhed. Sundhedsstyrelsen har udgivet en forebyggelsespakke om mental sundhed, som du kan læse mere om her.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker med faglige anbefalinger, der skal understøtte kommunernes arbejde med sundhed og forebyggelse. Forebyggelsespakkerne har fokus på forskellige områder - et af dem er mental sundhed.

Mental sundhed hænger sammen med den overordnede trivsel. Der er ikke kun tale om, hvorvidt man har en psykisk lidelse eller ej, men også om, hvordan man sikrer områder som stress, nedtrykthed og manglende energi. Dine omgivelser kan være med til at sikre den bedst mulige trivsel, og kommunen kan spille ind i denne sammenhæng.

Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i WHO's definition af mental sundhed, som kan siges at være todelt. På den ene side er der en "oplevelsesdimension", som knytter sig til, hvordan den enkelte oplever sin egen mentale sundhed - f.eks. at være overvejende glad og føle at man har et godt liv. På den anden side er der en "funktionsdimension", som knytter sig til at man kan klare de praktiske gøremål i dagligdagen og derudover kan indgå i sociale relationer.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker her.

Se hele forebyggelsespakken om mental sundhed her.

Mental sundhed i Egedal Kommune

Ifølge den nyeste sundhedsprofil for Region Hovedstaden oplever 8 % af borgerne i Egedal Kommune at have et dårligt mentalt helbred. Her ligger Egedal signifikant bedre end regionsgennemsnittet på 12 %. 17 % af borgerne i Egedal Kommune oplever at have et højt stressniveau. Også her ligger kommunen signifikant bedre end regionsgennemsnittet på 21 %.
 

Egedal Kommune har afholdt Mindfull projekt i to 5. klasser

I uge 8-14 kørte en sundhedsplejerske og en psykolog et Mindfull projekt for to 5. klasser på Maglehøjskolen i samarbejde med deres lærerteam. Deltagerne blev udvalgt i samarbejde med skoleleder Lise Boye. Kriterierne for projektdeltagelse har været konkrete behov i klasserne, lærerteamets interesse i at deltage i projektet og lærernes motivation for at skabe forandring.

Mindfulness teknikker kan anses som et redskab, som lærerteamet kan tage i brug i undervisningen og generelt i klassefællesskabet. Mindfulness teknikker bidrager til skabelsen af et læringsmiljø, hvor eleverne oplever ro ved at lære at være til stede i sig selv og sammen med hinanden. 

Ordet mindfull betyder bevidst nærværende. Mindfulness betegnes dermed som en ikke-dømmende opmærksomhed, der fleksibelt rettes mod begivenheder i nuet. Det særlige er, at man sigter på at lære at acceptere alle følelser og tanker, uden at bekæmpe, kontrollere eller undertrykke dem - og samtidig uden at blive overmandet af dem.

Mindfulness teknikker hjælper én til at fornemme sin krop, ved at føre opmærksomheden til kroppen f.eks. ved at spænde musklerne til og af. Når man har lært at være mere bevidst om ens kropsfornemmelser, kan man rette opmærksomheden mod, hvordan man har det, dvs. ind til følelserne. Børn lærer efterhånden, at kropsfornemmelser og følelser ændrer sig - hvilket gør det nemmere for børn at acceptere følelser både hos sig selv og hos hinanden. 

Med andre ord - ved at børn bliver mere bevidste om deres tanker, følelser og kropsfornemmelser og øver sig i at acceptere dem, kan de bedre forstå og acceptere andres tanker og følelser - dvs. udvikle empati.

Projektets overordnede formål var at fremme børnenes indlæring, trivsel og sundhed.

Efterfødsels grupper

En sundhedsplejerske og familiekonsulent starter løbende nye efterfødselsgrupper op. Se mere om Sundhedstjenestens tilbud her.