Skip to content back to nav
 
 

Overvægt

Forebyggelse af overvægt

Overvægt er ikke kun et spørgsmål om at veje for meget. Der er mange faktorer der spiller ind, når det kommer til overvægt. Læs mere om forebyggelse af overvægt på denne side.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker med faglige anbefalinger, der skal understøtte kommunernes arbejde med sundhed og forebyggelse. Forebyggelsespakkerne har fokus på forskellige områder - et af dem er overvægt.

Forebyggelsespakken om overvægt skal ses i forlængelse af forebyggelsespakkerne om fysisk aktivitet, mad og måltider samt mental sundhed.

Overvægt er ikke kun et spørgsmål om at veje for meget. Der er mange faktorer der spiller ind, når det kommer til overvægt. Den rigtige kost og fysisk aktivitet kan, udover at øge livskvaliteten og give mere energi, være med til at forebygge overvægt og dermed en række livstilsrelaterede sygdomme. Det er dog ikke altid så simpelt blot at spise mindre og røre sig mere. Derfor bliver det centralt, også at se på den mentale sundhed. Ved at forebygge overvægt kan man sikre en bedre trivsel; herunder et bedre selvværd.

Egedal Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvoraf en række af dem allerede er implementeret. Da årsagerne til udviklingen af overvægt ofte er komplekse, er der ikke en enkel måde at løse problematikken på. Derfor er Egedal Kommune både opmærksom på  de fysiske rammer, der kan fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne, samt på mad og måltider i de kontekster, hvor kommunen kan have indflydelse. Der er også fokus på borgernes mentale sundhed.

Når der snakkes om sundhed femhæves vægten ofte. Men vægten er i sig selv ikke den eneste faktor der har betydning for din sundhed. Det har derimod afgørende betydning, hvilken kondition du er i.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen at alle dyrker konditionstræning. Det betyder, at man bevæger sig i et tempo, hvor man bliver forpustet. Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle voksne bevæger sig 30 minutter om dagen i moderat tempo, samt 2x20 minutter om ugen ved høj intensitet.

Du kan læse mere om din kondition, samt få gode tips til at styrke den, her.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker her.

Læs hele forebyggelsespakken om Overvægt her.

Er du i tvivl om du er overvægtig?

BMI (Body Mass Index) bruges til at vurdere graden af overvægt hos voksne over 18 år.

Du kan beregne dit BMI her.

Undervægtig: BMI under 18,5 

Normalvægtig: BMI mellem 18,5 og 25

Overvægtig: BMI over 25

Moderat overvægtig: BMI mellem 25 og 30

Svær overvægtig: BMI over 30

OBS: Hos børn og unge (under 18 år) varierer BMI med alder og pubertetens indtræden. Derfor kan man ikke som for voksne anvende faste grænseværdier for de forskellige vægtklasser hos børn.

BMI skal i alle aldersgrupper fortolkes med forsigtighed, blandt andet fordi BMI ikke tager højde for fordelingen af fedt og muskler. Derfor anbefales taljemål som supplement til BMI hos voksne, idet det giver et bedre billede af fedtfordelingen på kroppen.

Taljemål for kvinder:

Taljeomkreds mindre end 80 cm er forbundet med lav risiko for følgesygdom

Taljeomkreds på 80-88 cm er forbundet med moderat forøget risiko for følgesygdom

Taljeomkreds over 88 er forbundet med svært forøget risiko for følgesygdom

Taljemål for mænd:

Taljeomkreds mindre end 94 cm er forbundet med lav risiko for følgesygdom

Taljeomkreds på 94-102 cm er forbundet med moderat forøget risiko for følgesygdom

Taljeomkreds over 102 cm er forbundet med svært forøget risiko for følgesygdom

OBS: Taljemål anbefales ikke hos børn og unge. 

Overvægt i Egedal Kommune

Den nyeste sundhedsprofil for Region Hovedstaden (2013) viser, at 34 % af borgerne i Egedal Kommune er moderat overvægtige, hvilket ligger et stykke over regionsgennemsnittet på 30 %. 83 % af disse borgere ønsker at tabe sig. 13 % af borgerne i Egedal Kommune er svært overvægtige og heraf ønsker 95 % et vægttab.

Kursus i sund mad for beboere på Søvænge og Skelhøj

Onsdag den 27. august var der fokus på sund morgenmad og sunde mellemmåltider, med mulighed for at smage på forskellige retter på Søvænge og Skelhøj. Deltagerne fik et diplom efter at have deltaget i dette kursus om Sund mad. Det var klinisk Diætist Carina Birkebæk Nielsen der underviste.

Lørdag den 6. september var der Idrætsdag på Søvænge for beboerne både på Søvænge og Skelhøj. Personale fra Sundhedsteamet var tilstede med forskellige fysiske test, for at beboerne kunne få en oplevelse af, hvad kroppen kan og derefter en snak om hvad fysisk aktivitet gør ved kroppen.

I forbindelse med Idrætsdagen blev der serveret sunde snacks til deltagerne.