Skip to content back to nav
 
 

Tobak

Tobak

Rygestop kan give et bedre helbred og en højere livskvalitet.
Sundhedsstyrelsen har udsendt en forebyggelsespakke om tobak, som du kan læse mere om på denne side.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker med faglige anbefalinger, der skal understøtte kommunernes arbejde med sundhed og forebyggelse. Forebyggelsespakkerne har fokus på forskellige områder - et af dem er tobak.

Flere og flere mennesker stopper med at ryge. Det er en rigtig god udvikling for folkesundheden, da der er en klar sammenhæng mellem rygning, hjertesygdom og kræft. Et rygestop kan, udover at sikre dig mod en række alvorlige sygdomme, give dig en forøget livskvalitet og mere energi i hverdagen.

Da både forekomsten og effekten af tobaksrygning er socialt skævt fordelt, har den en stor betydning for ulighed i sundhed i den danske befolkning.
Borgere med visse kroniske sygdomme, samt gravide og ammende kvinder, er særligt sårbare overfor rygningens helbredsmæssige konsekvenser. I 2011 angav knap 10 procent af de gravide, at de var rygere.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak.

Rygning i Egedal Kommune

Den nyeste sundhedsprofil for Region Hovedstaden viser, at der er 13 % af borgerne i Egedal Kommune, der ryger dagligt. Samtidig viser sundhedsprofilen, at 53 % af borgerne i Egedal aldrig har røget, hvilket er en signifikant højere andel end landsgennemsnittet. 73 % af de borgere i Egeda,l der ryger til dagligt ønsker at stoppe, og 45 % ønsker hjælp til dette.

Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads

Egedal Kommune vil være forgangskommune for sundhed og forebyggelse. Derfor skal Egedal Kommune være en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder, at det fra 1. oktober 2014 ikke længere var tilladt at ryge i arbejdstiden. Egedal Kommune ønsker at bidrage til at forebygge de store folkesygdomme ved at gå forrest og skabe en helt røgfri arbejdsplads.

Vil du være røgfri?