Skip to content back to nav
 
 

Ideer til samarbejde

Samarbejde

Har du ideer til sociale eller sundhedsfremmende initiativer, vil vi meget gerne være med.

Vi vil sikre, at alle der vil yde en indsats og gøre en forskel for andre oplever, at det er let og lige til at komme fra idé til virkelighed.

Samtidig vil vi være katalysator for, at flere kan få glæde af en frivillig indsats og det netværk og den livsglæde, der følger med frivilligheden.

Samskabelse

Vi tror på, at den energi og de kompetencer, der bor i Egedal, kan supplere os som kommune. Derfor vil vi være medspiller i at starte nye frivilligt forankrede projekter eller aktiviteter op og gøre en indsats for at udbrede kendskabet til alle de tilbud, der allerede eksisterer på frivilligområdet.

Vi har ingen færdig manual for samskabelse og er selv i en opstartsfase med et ønske om at samarbejde endnu mere med frivillige samt foreninger. Kontakt os derfor endelig, hvis du har ideer eller ønsker til et samarbejde.

Står du med en idé?

For at gøre samarbejde så nemt som muligt, har vi valgt at lave nogle overordnede retningslinjer for frivillighed i vores institutioner. Disse er samlet i Samarbejdsrammer for frivillighed.

Er du en del af en gruppe, der overvejer at stifte en forening kan I læse mere om, hvad det vil sige at være en forening og få et bud på vedtægter her, samt viden om forskellen på frivillige sociale foreninger og folkeoplysende foreninger.

Er du som frivillig tilknyttet en kommunal institution, har vi en folder - Værd at vide som frivillig til dig, hvor du kan læse om ting du skal være særligt opmærksom på.