Skip to content back to nav
 
 

Lån lokaler i Egedal Sundhedscenter

Er I en forening, organisation eller gruppe, der laver sociale og sundhedsfremmende aktiviteter for personer med nedsat funktionsniveau, kan I her søge om at låne Sundhedscenterets lokaler gratis.

Er I en frivillig social forening, patientforening, selvhjælpsgruppe eller non-profit organisation, der ønsker at lave forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for borgere med nedsat funktionsevne, så har du mulighed for at ansøge om at låne træningssale og træningskøkken i Egedal Sundhedscenter.

Hvem kan låne Sundhedscenterets lokaler

Vi låner vores lokaler ud til frivillige sociale foreninger, patientforeninger, selvhjælpsgrupper og non-profit organisationer.

For at kunne benytte lokalerne kræves det, at der er tale om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og at målgruppen for aktiviteterne er borgere med nedsat funktionsevne.

Ansøg om at låne et lokale

Hvis I vil ansøge om at låne et lokale, skal I udfylde ansøgningsskemaet og sende til sundhedscenteret@egekom.dk. Ansøgningsskemaet kan sendes hele året, og der er ingen ansøgningsfrister. Hvert år i juni genfordeles alle lokalerne.

Lokalerne og udstyr i lokalerne er gratis at låne.

Find alle dokumenter øverst til højre.