Skip to content back to nav
 
 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Pige får hjælp til at sy.jpg

Er I en forening, organisation eller gruppe, der laver sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, kan I her søge om tilskud til jeres indsats.

For at styrke det frivillige sociale arbejde i Egedal Kommune, uddeles der årligt tilskud til sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, hvor den frivillige indsats er afgørende for deres udførelse. Aktiviteterne skal være målrettet borgere, der har et nedsat funktionsniveau, oplever særlige vanskeligheder i deres liv eller vurderes at tilhøre en udsat samfundsgruppe. Tilskuddet gives efter § 18 i Lov om Social Service og kaldes § 18 Midler.

Sådan søger I støtte

Der er ansøgningsfrist én gang om året, ansøgningsfristen er den 1. november.

For at jeres ansøgning kan komme i betragtning, må ansøgningsskemaet være udfyldt, samt indeholde et budget, for den aktivitet I søger støtte til. I finder ansøgningsskemaet med en skabelon til regnskab i venstre side.

Læs mere om rammer og mål for tilskud, fordelingsprincipper og retningslinjer
 

Eksempler på aktiviteter I kan søge støtte til:

  • Besøgs- og telefontjenester
  • Ledsagerordninger på frivillig basis
  • Aktiviteter, der fremmer en sund livsstil og god trivsel
  • Selvhjælpsgrupper
  • Sociale caféer, krisecentre og væresteder
  • Opstart af frivillige sociale foreninger
  • Aktiviteter, der giver oplevelser til udsatte børn og unge

Tildeling af midler 2018

Oversigtsdokument § 18 2019 

Har I spørgsmål

Har I flere spørgsmål kan I kontakte Center for Sundhed og Omsorg på sundhedogomsorg@egekom.dk