Skip to content back to nav
 
 

Plejeorlov

Læge2.jpg

Du kan ansøge Egedal Kommune om orlov til pasning og pleje af en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap.

Pasningsorlov er tidsbegrænset til maksimalt et halvt år. Det er et krav, at du som ansøger har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan desuden søge plejeorlov til at passe en døende i eget hjem. Plejeorlov ansøges i den kommune, hvor plejen skal foregå.

Ansøgning

Hvis du ønsker at ansøge om pleje- eller pasningsorlov skal du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger vedrørende pleje- eller pasningsorlov.

Som alternativ til plejeorlov er det muligt at ansøge om ophold på hospice. Ønsker du dette skal du kontakte egen læge eller hospitalslæge.