Skip to content back to nav
 
 

Forældre til unge med alkohol/stof-problemer

Pårørende

Hvis du er bekymret for din søn eller datters forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer, kan det være en stor hjælp at tale med en konsulent fra Rusmiddelteamet om dine bekymringer eller deltage i en pårørende workshop

Nedenstående tegn skal være påfaldende, hvis de skal tolkes som tegn på, at den unge tager stoffer, men små tegn kan være tegn på manglende trivsel, hvilket også er vigtigt at være opmærksom på.
• Bratte humør- eller holdningsændringer
• Pludselig pjækken fra skole eller ligegyldighed med skolearbejdet
• Pludselig modstand mod regler i hjem eller skole
• Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt
• Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner
• Barnets/den unges ejendele forsvinder/sælges, uden at det kan forklares
• Barnet/den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele
• Samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om
• I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse
• Barnet/den unge er oftere nedtrykt
• Barnet/den unge er usædvanlig træt eller "brugt"
• Barnet/den unge har svært ved at sove/falde til ro.
Er du i tvivl ring eller mail til Rusmiddelteamet, så vi kan få en snak eller du kan bestille tid til en samtale.