Skip to content back to nav
 
 

Hjertesygdom
- Undervisningsforløb

Tag hånd om dit liv

Er det noget for dig at få ny viden om din hjertesygdom, og om hvordan du bedst kan leve med den i din hverdag?

Egedal Sundhedscenter tilbyder et gratis undervisningsforløb, som ledes af sundhedsfagligt personale.

Undervisningen tager udgangspunkt i dig og din sygdom. Du vil få viden om din sygdom, behandling, kost og motion, og få mulighed for at udveksle erfaringer med de andre deltagere.

Forløbet 

Undervisningen forløber over 7 dage á 2-3 timers varighed. Vi vil sammen med dig sætte mål, så du også efter forløbet kan fortsætte en god livsstil, og forebygge yderligere sygdomsudvikling.

Du er meget velkommen til at tage en pårørende med, da de fleste har gavn af pårørendes støtte ved livsstilsændringer, og da mange pårørende kan have behov for at få drøftet spørgsmål vedrørende sygdommen.

Efter dit undervisningsforløb er afholdt, inviteres du til et 3 og 6 måneders gruppeopfølgningsmøde, hvor du mødes igen med de andre deltagere. Her vil du få mulighed for at udveksle erfaringer og få støtte til de livsstilsændringer du - og de andre deltagere - arbejder med.

Tilmelding

Kontakt Egedal Kommune på telefon 7259 6777 eller email
kommune@egekom.dk  

Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning.

Sted

Uddannelsesforløbet foregår på Egedal Sundhedscenter,
Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.