Skip to content back to nav
 
 

Sygeplejen

Hjemmesygeplejen

Har du behov for sygepleje, skal du først henvises af egen læge, vagtlæge eller sygehuslæge.

Sygepleje ydes til borgere i alle aldre - hvad enten du bor fast i Egedal Kommune eller opholder dig midlertidigt her. Hvis du er mobil og kan færdes ude, vil din behandling foregå på Sygeplejeklinikken i Egedal Sundhedscenter.

Det er en sygeplejefaglig vurdering, hvor du kan tilbydes hjælp. Afviser du at modtage hjælp på klinikken, afsluttes forløbet, og du orienteres herom. Er du henvist af en læge eller via hospital, orienterer vi også dem.

Hvornår kan du få sygepleje

Sygeplejen ydes fortrinsvis i dagtimerne, men kan ved behov også ydes i aften og nattetimerne. Hvis der er et akut behov for sygepleje, kan det blive tildelt med øjeblikkelig varsel. 

Vi har mulighed for at komme hjem til dig ved alvorlig sygdom og i andre tilfælde hvor det ikke er muligt for dig at komme til Sygeplejeklinikken.

Om Sygeplejen 

I Sygeplejen har vi mange kompetente sygeplejersker, som er specialister indenfor forskellige områder. I nogle tilfælde vil sygeplejersken uddelegere opgaver til social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere. 

Når du er henvist af egen læge, vagtlæge eller sygehuslæge er sygeplejen gratis, du skal dog betale for medicin og visse specielle forbindingsstoffer eller andet der skal anvendes i behandlingen.

Kontakt

Sygeplejen kan kontaktes på telefon 7259 7575
Mandag til fredag fra 8.00-14.00

Sygeplejeklinikken kan kontaktes på telefon 7259 7570
Mandag til fredag fra 7.00-15.00

AKUT BEHOV
Har du AKUT behov for at få fat i Sygeplejen, træffes de på telefon 7259 7576