Skip to content back to nav
 
 

Voksne i sociale vanskeligheder

Billede af mennesker siddende på en trappe

Rådgivere tilbyder råd og vejledning til voksne borgere i sociale vanskeligheder

Du kan modtage gratis råd og vejledning, hvis du har en sindslidelse, et misbrug eller oplever andre sociale vanskeligheder. Råd og vejledning kan bestå af enkelte samtaler og blandt andet omhandle, hvilke muligheder du har for at modtage støtte. Du kan modtage råd og vejledning ved at henvende dig i Center for Social Service.

Støtte kan blandt andet bestå af socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk støtte, f.eks. i form af støtte- og kontaktperson, misbrugsbehandling, ophold på herberg, krisecenter og midlertidige eller længerevarende botilbud. I Egedal Kommune har vi tre "skæve huse", Dam Enge, eller botilbuddet "Broen".

Når Center for Social Service skal træffe afgørelse om bevilling af støtte, skal der udarbejdes en socialfaglig udredning, som skal afdække dine ressourcer og vanskeligheder i forhold til din samlede situation.

Du kan få yderligere oplysning om de enkelte støttemuligheder i Egedal Kommunes kvalitetsstandarder for voksne borgere med sindslidelse eller særlige sociale problemer.

Henvendelse 

Har du behov for behandling af misbrug kan du henvende dig direkte i Egedal Rusmiddelteam.

Hvis du har behov for ophold på krisecenter, forsorgshjem eller herberg kan du henvende dig direkte til tilbuddene. 

Står du i en situation, hvor du har behov for anden støtte, som f.eks. socialpædagogisk støtte, socialpsykiatrisk støtte, midlertidige eller længerevarende botilbud skal du henvende sig i Center for Social Service.  

Kender du en, der kan have brug for støtte?

Hvis du, som borger, er bekymret for en pårørende, en nabo eller en anden, du oplever, der har et misbrug, en sindslidelse, lever socialt isoleret eller er hjemløs, kan du kontakte Center for Social Service.

Afhængig af din henvendelse kan Center for Social Service tilbyde dig råd og vejledning i forhold til, hvad du kan gøre. Center for Social Service kan endvidere på baggrund af din henvendelse arbejde opsøgende og kontaktskabende i forhold til den person, du er bekymret for.