Skip to content back to nav
 
 

Kommunen byggemodner

villavej

Egedal Kommune vokser. Derfor er vi flere steder i gang med at udlægge nye boligområder, hvor kommunen eller private investorer anlægger de nødvendige vejnet.

Når kommunen anlægger nye vejnet sker det i samarbejde med relevante ledningsejere, herunder bl.a. vand- og kloakforsyningen Novafos A/S, fordi ledninger til kloak, vand, el, internet mm skal ned i de veje og fortove, som vi anlægger.

På denne side kan du læse mere om de byggemodningsprojekter, som kommunen selv står for at projektere og anlægge.

Projekt Dyvelåsen

Projekt Dyvelåsen er en realisering af lokalplan 36. Kommunen og Novafos A/S er fælles bygherre på projektet.

Kommunen udlægger et boligområde med 59 parceller, som kommer til at ligge i forlængelse af den eksisterende Dyvelåsen i Smørum. Området er udlagt som spildevandskloakeret i kommunens spildevandsplan. Det vil sige, at Novafos A/S anlægger spildevandsledninger til husspildevand, men de anlægger ikke regnvandsledninger til regnvand på matriklerne eller til vejvand. Derfor har vi i området indregnet arealer, render og terrænforhold i øvrigt, der skal sikre at regnvand kan bortledes og nedsives i området. 

Kommunen har afsat penge i budgettet til byggemodning på Dyvelåsen i årene 2018 - 2020. Vi starter i april 2018 med at anlægge vejene i området, og afslutter med at anlægge/reeatblere de grønne områder, der skal omkranse bebyggelsen. Når området står færdigt vil dele af området tilhøre de nye ejere og deres grundejerforening, mens andre dele af området vil være ejet og driftet af kommunen. 

Det er desværre ikke muligt at gennemføre et projekt som Dyvelåsen uden at det påvirker de mennesker, der bor i nærområdet. Det er vi opmærksomme på, og forsøger til stadighed at reducere gener for de omliggende boliger mest muligt. For at du kan følge med i hvad der sker i Dyvelåsen, har vi oprettet en side,  hvor vi informerer om nyt fra projektet.