Skip to content back to nav
 

Vejbelysning

Egedalkortet

Læs mere om anmeldelse af fejl ved vejbelysningen og udskiftning af vejbelysningen i 2015.

Egedal Kommune har overtaget driften af Kommunens vejbelysning fra DONG ENERGY i 2014.

Manglende vejbelysning

Anmeld evt. manglende vejbelysning til SEAS-NVE.
WWW.seas-nve.dk/udelys
udelysfejl@seas-nve.dk

Udskiftning af vejbelysning

Egedal Kommune arbejder med udskiftning af vejbelysningen i 2015.

Det er ikke muligt, at den enkelte grundejer/grundejerforening m.m. kan deltage i udvælgelsen eller placering af lamperne.

Oversigtskort kan ses under dokumenter og på hjemmesidens kort under Egedalkortet - Vejbelysning.

Beskæring af hække og træer

De steder hvor vejbelysningen er på træmaster skal disse udskiftes og i den forbindelse er det vigtigt at du har klippet din hæk og træer, så det er muligt at udskifte masten.

Det gælder også at nedtage hegn der er evt. er opsat tæt på eller på selve træmasten. Masten kan også være opsat i en stensætning og skal så frilægges, så masten kan skiftes.

Hvis du har opsat postkasse på selve træmasten skal denne også flyttes. Masten er kommunens ejendom og der må ikke fastgøres noget i masterne uden tilladelse.

 

Selvbetjening