Skip to content back to nav
 
 

Veje

Foto af lyskryds med regnbue

I Egedal Kommune findes 470 km vej og 240 km stier. Kommunen er myndighed på kommunevej og private fællesveje.

I Egedal Kommune er der ca. 240 km stier på land og i by og ca. 470 km veje, hvoraf ca. 210 km er kommuneveje og resten er private fællesveje. Du kan se hvilke veje der er kommunale og hvilke veje, der er private fællesveje på Egedalkortet, hvis du klikker laget "privat og offentlig vej" til under menupunktet "Veje og stier".

Både kommunen og grundejerne har vedligeholdelsespligter på og omkring disse veje og stier.

På alle veje og stier indenfor kommunegrænsen er det Egedal Kommune, som er vejmyndighed, bortset fra Frederikssundsvej og Roskildevej (rute 6), som begge ligger under statsvejnettet.

På disse veje er det Vejdirektoratet, som står for drift og vedligeholdelsen.