Skip to content back to nav
 
 

Brug af vejene

Vejstrækning med grus

Ønsker du at bruge vejen til opstilling af en container, afholdelse af en vejfest eller andet, skal du søge om tilladelse, inden du går i gang.

Opstilling af container og skilte, opbevaring af grus og andet materiel på vejarealer påvirker trafikken på vejen. Du påvirker også trafikken, hvis du arrangerer vejfester eller andre arrangementer, der medfører brug af vejareal i kortere eller længere tid. Derfor skal du have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker for at råde over et vejareal.

Tilladelsen skal du søge uafhængigt af, om du ønsker at råde over areal på offentlig vej eller privat fællesvej.   

Gælder din ansøgning råden over Frederikssundsvej eller Roskildevej (A6),  skal du dog søge tilladelse hos Vejdirektoratet, da disse veje er statsveje.  

Sådan søger du om tilladelse til brug af vej

Du skal være opmærksom på, at det er obligatorisk at søge om tilladelse til brug af vej digitalt.

Ansøg om brug/råden over vej 

Ansøg om brug/råden over vej - Arrangement

Din tilladelse får du retur via selvbetjeningsløsningen.